Doorlopende SEPA machtiging


Door te bevestigen geef ik tot wederopzegging toestemming aan Bootcamp Team om volgens afgesproken termijn incasso-opdrachten te sturen naar mijn bank om mijn lidmaatschap te innen, toestemming aan mijn bank om een bedrag periodiek van mijn rekening af te schrijven in opdracht van Bootcamp Team.